Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.183 "Ielūgumu apstiprināšanas kārtība"

Pieņemts: 2005.02.15 Stājies spēkā: 2005.02.19 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 126 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Imigrācijas likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ka papildu pārbaude nepieciešama to valstu pilsoņu un iedzīvotāju uzaicināšanai, kuras minētas šo noteikumu pielikumā, kā arī to ārzemnieku uzaicināšanai, kuriem ir ārvalstīs piešķirts bezvalstnieka vai bēgļa statuss.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.