Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.709 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2004.gadā"

Pieņemts: 2004.08.24 Stājies spēkā: 2004.08.28 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 733 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" un likumu "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām".
Noteikumi tiek papildināti ar skaitļiem I vai II grupas invalīds ar vārdiem un skaitli "izdienas pensijas saņēmējs vai III grupas invalīds - valsts speciālās pensijas saņēmējs".

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.