Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.727 "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus"

Pieņemts: 2004.09.30 Stājies spēkā: 2004.10.07 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 824 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likumu.
Noteikumu grozījumos tiek izsvītroti vārdi "pēc līdzekļu saņemšanas no Eiropas Komisijas" 31.4. un 32.3. apakšpunktos.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.