Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums"

Pieņemts: 2004.10.05 Stājies spēkā: 2004.10.14 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 843 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ka tiek aizstāti vārdi "izglītībā, zinātnē, sportā un jaunatnes lietās" ar vārdiem "izglītībā, zinātnē un sportā".

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)