Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 2.septembra noteikumos Nr.488 "Noteikumi par valsts nodevu par visu veidu ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu atļauju un speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu, to derīguma termiņa pagarināšanu, kā arī iekšējās drošības dienesta reģistrāciju"

Pieņemts: 2005.03.01 Stājies spēkā: 2005.03.05 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 152 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Ieroču aprites likumu un likumu "Par nodokļiem un nodevām".
Noteikumu grozījumi nosaka papildināt 1.punktu aiz vārdiem "derīguma termiņa pagarināšanu" ar vārdiem "Eiropas šaujamieroču apliecības izsniegšanu un". Grozījumi nosaka, ka par Eiropas šaujamieroču apliecības izsniegšanu - 22 lati.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.