Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 20.maija noteikumos Nr.263 "Valsts kancelejas nolikums"

Pieņemts: 2005.03.01 Stājies spēkā: 2005.03.09 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 157 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ka Valsts kanceleja īsteno Ministru prezidenta padotībā esošās valsts aģentūras "Eiropas Savienības informācijas aģentūra" pārraudzību.
Valsts kancelejas struktūra un amatpersonas kompetencē vairs nav Informācijas sabiedrības birojs, Eiropas lietu birojs, krīzes kontroles centrs.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)