Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.194 "Kārtība, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmērs"

Pieņemts: 2004.09.14 Stājies spēkā: 2004.09.18 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 783 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Sporta likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka kārtību kādā sportistiem, viņu treneriem, sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem, apkalpojošam personālam un attiecīgajām Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta pārvaldes atzītajām sporta federācijām piešķir naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru. Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, ņemot vērā Latvijas Nacionālās sporta padomes priekšlikumu, ne retāk kā divas reizes gadā piešķir Ministru kabinets.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.