Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.757 "Kārtība, kādā iepērkami un realizējami melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi"

Pieņemts: 2004.09.07 Stājies spēkā: 2004.09.11 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 772 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likuma "" Par uzņēmējdarbību".
Noteikumu grozījumi nosaka, ka Latvijā iepirkto melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu eksports atļauts komersantam, kurš noteiktajā kārtībā ir saņēmis licenci Latvijā iepirkto melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu eksportam. Ja komersants, kas nodarbojas ar melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanu, sagatavo kravu tālākai realizācijai, tas stingrās uzskaites preču pavadzīmei - rēķinam pievieno aktu, kas apliecina, ka attiecīgo melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi nav piesārņoti ar radioaktīvajām vielām tādā apmērā, ka var tikt pārsniegti noteiktie dozu limiti, un nesatur radioaktīvos atkritumus.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.