Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.septembra noteikumos Nr.538 "Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un izmantošanas noteikumi"

Pieņemts: 2004.11.30 Stājies spēkā: 2004.12.04 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 998 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Ieroču aprites likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ka pirms sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu pārvadāšanas Eiropas Ekonomikas zonas valstīs komersantam ir jāsaņem dokuments sprāgstvielu pārvietošanai Eiropas Savienībā (11.pielikums). Minēto dokumentu izsniedz Stratēģijas nozīmes preču kontroles komiteja stratēģiskas nozīmes preču aprites kontroles dokumentu izsniegšanas un lietošanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteja dokumentu sastāda trijos eksemplāros, no kuriem viens paliek komersantam, otrs atrodas kopā ar preci tās nogādāšanai preces saņēmējam, bet trešais paliek Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)