Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.novembra noteikumos Nr.660 "Noteikumi par aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu"

Pieņemts: 2004.11.30 Stājies spēkā: 2004.12.04 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 978 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju".
Noteikumu grozījumi nosaka, ja citā valstī noticis aviācijas nelaimes gadījums vai nopietns incidents (1.pielikums), kurā iesaistīts Latvijas Republikā reģistrēts, ekspluatēts, projektēts vai izgatavots gaisa kuģis, un attiecīgā valsts uzticējusi Latvijas Republikai veikt visus izmeklēšanas pasākumus, satiksmes ministrs pilnvaro izmeklēšanas nodaļas speciālistus veikt šo izmeklēšanu. Ja Latvijas Republikai uzticēts veikt tikai daļu no izmeklēšanas pasākumiem, tos veic satiksmes ministra pilnvarots pārstāvis.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)