Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.274 "Kārtība, kādā personas saņem profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus, un prasības profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem"

Pieņemts: 2004.10.19 Stājies spēkā: 2004.10.23 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 867 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ja personu neapmierina pieņemtais lēmums, persona var to apstrīdēt Sociālo pakalpojumu pārvaldē mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Sociālo pakalpojumu pārvaldes direktora pieņemto lēmumu persona ir tiesīga pārsūdzēt tiesā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)