Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.277 "Noteikumi par Valsts kases darbību valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanā"

Pieņemts: 2004.08.03 Stājies spēkā: 2004.08.07 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 679 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu.
Ar grozījumiem vienkāršoti nosacījumi, kā Valsts kase drīkst ieguldīt tās pārvaldībā esošos shēmas līdzekļus.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.