Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 28.oktobra noteikumos Nr.594 "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplinārais reglaments"

Pieņemts: 2004.09.14 Stājies spēkā: 2004.09.18 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 786 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par policiju", Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumu un Robežsardzes likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ka lēmumu par darbinieka apstrīdēto Iekšlietu ministrijas padotībā esošās iestādes priekšnieka pavēli (rīkojumu) par disciplinārsoda piemērošanu pieņem Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs. Lēmumu par darbinieka apstrīdēto citas amatpersonas pavēli (rīkojumu) pieņem attiecīgās Iekšlietu ministrijas padotībā esošās iestādes priekšnieks.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.