Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.214 "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem"

Pieņemts: 2004.08.17 Stājies spēkā: 2004.08.20 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 718 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" un Imigrācijas likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ka pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonim, kas pirms citas valsts pilsonības iegūšanas ir bijis Latvijas pilsonis vai nepilsonis:
Mēneša laikā - 20 latu;
10 darbadienu laikā - 70 latu;
pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana Eiropas Savienības pilsonim (ja tas nav Latvijas pilsonis) vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonim, vai viņa ģimenes loceklim:
mēneša laikā - 70 latu;
10 darbdienu laikā - 120 latu;
Uzturēšanās atļaujas atjaunošana, ja tiek mainīts ceļošanas dokuments, - 12 latu.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.