Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.216 "Kārtība, kādā izmanto, uztur un aktualizē sarakstu par ārzemniekiem, kuriem aizliegta ieceļošana Latvijas Republikā"

Pieņemts: 2004.10.05 Stājies spēkā: 2004.10.08 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 827 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Imigrācijas likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ja izņēmuma gadījumā nepieciešams nekavējoties aktualizēt ieceļošanas aizliegumu reģistru, lai nodrošinātu nacionālo drošību un sabiedrisko kārtību, Satversmes aizsardzības biroja direktors, Valsts policijas, Drošības policijas vai Valsts robežsardzes priekšnieks par to rakstiski informē iekšlietu ministru. Ja iekšlietu ministrs pieņem lēmumu aktualizēt ieceļošanas aizliegumu reģistru, attiecīgā lēmuma kopiju nosūta pārvaldei aktualizācijas veikšanai. Par iekšlietu ministra pieņemto lēmumu iekšlietu ministra pilnvarotā amatpersona informē attiecīgās informācijas sniedzēju.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.