Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.238 "Ekonomikas ministrijas nolikums"

Pieņemts: 2005.01.18 Stājies spēkā: 2005.01.22 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 43 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma.
Noteikumu grozījumi nosaka aizstāt vārdus "uzņēmējdarbības attīstības politiku" ar vārdiem " komercdarbības attīstības politiku, konkurētspējas un tehnoloģiju attīstības politiku".

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)