Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.244 "Vides ministrijas nolikums"

Pieņemts: 2004.11.23 Stājies spēkā: 2004.11.27 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 970 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ka Ministrijas padotībā ir:
Valsts vides dienests; Vides pārraudzības valsts birojs; Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija; Dabas aizsardzības pārvalde; Teiču dabas rezervāta administrācija; Slīteres nacionālā parka administrācija; Gaujas nacionālā parka administrācija; Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija; Radiācijas drošības centrs; valsts aģentūra "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra; valsts aģentūra "Latvijas Dabas muzejs"; Bīstamo atkritumu pārvaldības aģentūra. Ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Vides projekti"; valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds"; sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Getliņi EKO".

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)