Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 4.marta noteikumos Nr.104 "Tautsaimniecības vienotās stratēģijas un attīstības padomes nolikums"

Pieņemts: 2005.01.11 Stājies spēkā: 2005.01.20 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 38 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ka Padomes sastāvā ir:
Ministru prezidents (padomes priekšsēdētājs);
Ekonomikas ministrs (padomes priekšsēdētāja vietnieks);
Satiksmes ministrs (padomes priekšsēdētāja vietnieks);
Ārlietu ministrs;
Finanšu ministrs;
Iekšlietu ministrs;
Izglītības un zinātnes ministrs;
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs;
Tieslietu ministrs;
Vides ministrs;
Zemkopības ministrs. Padomes sēžu darba kārtību sagatavo un materiālus apkopo padomes sekretariāts kopīgi ar padomes priekšsēdētāja vietnieku, kura kompetencē ietilpst attiecīgie jautājumi.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.