Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.229 "Kārtība, kādā izsniedz, aptur, pārreģistrē un anulē speciālās atļaujas (licences) veterinārfarmaceitiskajai darbībai"

Pieņemts: 2004.09.14 Stājies spēkā: 2004.09.18 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 784 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Farmācijas likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka aizstāt vārdus "ražotāja uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) ar vārdu "ražotājam". Aizstāt vārdus "veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības)" ar vārdu "komersanta".

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.