Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.601 "Informācijas sabiedrības nacionālās padomes nolikums"

Pieņemts: 2005.02.22 Stājies spēkā: 2005.03.02 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 146 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka aizstāt vārdus "Valsts kanceleja" ar vārdiem "Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts".

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)