Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.602 "Noteikumi par traktortehnikas valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli"

Pieņemts: 2004.11.16 Stājies spēkā: 2004.11.24 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 947 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ka traktortehnikas un tās piekabes valsts tehniskā apskate veicama ne vēlāk kā piecas dienas pēc traktortehnikas vai tās piekabes pirmreizējās reģistrācijas un turpmāk atbilstoši termiņam, līdz kuram traktortehnikai vai tās piekabei ir atļauts piedalīties ceļu satiksmē, bet ne retāk kā reizi gadā. Datumu, līdz kuram traktortehnikai vai tās piekabei atļauts piedalīties ceļu satiksmē, norāda tehniskās apskates uzlīmē (talonā). Traktortehnikas un tās piekabes statusa pārbaude ietver traktortehnikas vadītāju informatīvās sistēmas aktualizāciju un traktortehnikas un tās piekabju īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas kontroli.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)