Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.315 "Kārtība, kādā tiek veikti darījumi ar piena kvotām, šo kvotu administrēšanas un kontroles kārtība, kā arī soda naudas aprēķināšanas un iekasēšanas kārtība"

Pieņemts: 2004.09.07 Stājies spēkā: 2004.09.11 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 780 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ja piena kvotas īpašnieks miris, persona, kura līdz apstiprināšanai mantojuma tiesībās rīkosies ar ganāmpulku un piena kvotu, iesniedz datu centrā iesniegumu piena kvotas pārvaldnieka statusa saņemšanai, iesniegumā apņemoties neveikt nekādus darījumus ar piena kvotu un pildīt visas saistības attiecībā uz piena kvotu.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.