Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumos Nr.124 "Noteikumi par kritērijiem valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai"

Pieņemts: 2005.01.18 Stājies spēkā: 2005.01.26 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 53 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likumu.
Noteikumu grozījumos 1.pielikums izteikts jaunā redakcijā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.