Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.354 "Būtiskās prasības kosmētikas līdzekļiem, to marķējumam un to ievērošanas uzraudzības kārtība"

Pieņemts: 2004.11.16 Stājies spēkā: 2004.11.24 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 942 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par atbilstības novērtēšanu" un Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.
Šo noteikumu ievērošanas kontroli un kosmētikas līdzekļu tirgus uzraudzību veic Valsts sanitārā inspekcija piešķirot valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)