Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.359 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa"

Pieņemts: 2005.03.08 Stājies spēkā: 2005.03.16 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 163 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli".
Noteikumu grozījumi nosaka, ja lietotājs pieņem tikai daļu no piegādātā naftas produktu apjoma, - pieņemto naftas produktu daudzumu. Lietotājs to apliecina ar savu parakstu. Atlikušo naftas produktu daudzumu kopā ar to pašu degvielas pavadzīmi piegādātājs pārvieto atpakaļ uz iekraušanās (iepildīšanas) vietas adresi, un šī degvielas pavadzīme ir uzskatāma par attaisnojuma dokumentu. Ja nav iesniegti visi normatīvajos aktos noteiktie dokumenti, kas nepieciešami , lai saņemtu lietotāja atļauju, vai iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvo aktu prasībām, vai tajos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, vai rodas šaubas par to derīgumu, Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs atlikt lietotāja atļaujas izsniegšanu uz laiku līdz 30 dienām, lai saņemtu papildu informāciju, un informē par to iesnieguma iesniedzēju.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.