Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.361 "Labības tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzīšanas kārtība"

Pieņemts: 2005.03.08 Stājies spēkā: 2005.03.16 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 171 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma.
Noteikumu grozījumi nosaka, ka Intervences noliktava katrai piegādātajai labības kravai pirms iepērkamās labības pieņemšanas nosaka šādus labības kvalitātes rādītājus:
Lauku atbalsta dienests piegādāto labības kravu intervences noliktavā nepieņem, jo šo noteikumu Intervences noliktavas kārtībā minētie rādītāji neatbilst minimālajām kvalitātes prasībām, kas noteiktas Komisijas 2000.gada 19.aprīļa Regulā Nr.824/2000/EK, kas nosaka kārtību, kādā intervences aģentūras pārņem labību, un analīzes metodes labības kvalitātes noteikšanai.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)