Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumos Nr.46 "Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes nolikums"

Pieņemts: 2005.01.18 Stājies spēkā: 2005.01.26 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 54 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka aizstāt vārdus "profilakses stratēģijas projektu un rīcības plāna projektu" ar vārdiem "ierobežošanas politikas plānošanas dokumentu projektus". Grozījumi nosaka, ka padomes locekļi apkopo informāciju par situāciju nozarē, kuru viņi pārstāv padomē, kā arī apkopo situācijas uzlabošanai iesniegtos priekšlikumus atbilstoši attiecīgās nozares un padomes interesēm un nacionālajām narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas politikas plānošanas dokumentam.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.