Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.405 "Piena un piena produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība"

Pieņemts: 2004.09.14 Stājies spēkā: 2004.09.25 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 803 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, lai īstenotu intervences pasākumus, piena pārstrādes uzņēmums iesniedz Lauku atbalsta dienestā rakstisku iesniegumu par intervences pasākumu piemērošanas apstiprināšanu. Iesniegumam pievieno Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtās atzīšanas apliecības kopiju un administrēšanai un uzraudzībai nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 2771/1999 un Komisijas regulas Nr.214/2001 nosacījumiem.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.