Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām"

Pieņemts: 2005.02.01 Stājies spēkā: 2005.02.11 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 94 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ka no augstākās izglītības iestādes stipendiju fonda var piešķirt:
stipendiju studiju programmas apguvei:
bakalaura studiju programmas, profesionālās augstākās izglītības programmas, maģistra studiju programmas studentam un rezidentam medicīnā - 10 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir jūlijā un augustā);
doktora studiju programmas studentam 11 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir augustā);
vienreizēju stipendiju reizi semestrī. Vienreizējās stipendijas apmērs nepārsniedz minimālās stipendijas apmēru;
paaugstinātu stipendiju. Paaugstinātās stipendijas apmērs nepārsniedz minimālās stipendijas divkāršu apmēru.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.