Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumos Nr.166 "Dzīvnieku barības marķēšanas kārtība"

Pieņemts: 2004.10.12 Stājies spēkā: 2004.10.16 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 856 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku barības aprites likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ka mājas (istabas) dzīvnieku (izņemot kaķus un suņus) barības marķējumā apzīmējumu "pilnvērtīga barība" vai "papildbarība" var aizstāt ar apzīmējumu "barības maisījums". Šajā gadījumā barības marķējumā norāda tādu pašu informāciju kā pilnvērtīgai barībai. Ja barības maisījumu ražo Latvijā, ziņas par dzīvnieku sugas un grupu, lietošanas norādījumus, sastāvdaļas, obligāti norādāmo vielu un neto svaru drīkst norādīt pavaddokumentos.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)