Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumos Nr.174 "Audžuģimeņu noteikumi"

Pieņemts: 2004.09.07 Stājies spēkā: 2004.09.11 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 770 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likuma "Par bāriņtiesām un pagasttiesām".
Noteikumu grozījumi nosaka, ja bāriņtiesa (pagasttiesa) sniedz pozitīvu atzinumu par laulāto piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai, laulātie apgūst mācību kursu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā minētajai mācību programmai un pēc tā apgūšanas saņem apliecību. Bērnu un ģimenes lietu ministrija nodrošina audžuģimenēm psiholoģisko palīdzību un informatīvo un metodisko atbalstu, kā arī nodrošina audžuģimeņu apmācību.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)