Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.466 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem"

Pieņemts: 2005.02.01 Stājies spēkā: 2005.02.05 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 81 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ja transportlīdzeklim atkārtotajā pārbaudē konstatēti trūkumi vai bojājumi, kas novērtējami ar 2.vērtējumu, tehniskās apskates uzlīme izsniegta netiek, bet tam tiek dota pagaidu atļauja piedalīties ceļu satiksmē valsts teritorijā, ievērojot piesardzību, līdz pamatpārbaudē piešķirtās pagaidu atļaujas derīguma termiņa beigām. Pagaidu atļauju apliecina tehniskās apskates protokols ar atzīmi par piešķirto 2.vērtējumu un norādi par pagaidu atļaujas derīguma termiņu (datumu, līdz kuram jāveic nākamā atkārtotā pārbaude). Ja transportlīdzeklim ir trūkumi vai bojājumi, kas novērsti ar 2.vērtējumu, transportlīdzekļa vadītājs novērš konstatētos trūkumus vai bojājumus. Ja tos nav iespējams novērst uz vietas, transportlīdzeklim, noņemot tehniskās apskates uzlīmi, tiek anulēta iepriekšējā pielaide ceļu satiksmei un tiek dota pagaidu atļauja 30 dienas piedalīties ceļu satiksmē valsts teritorijā, ievērojot piesardzību.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.