Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.555 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība"

Pieņemts: 2004.11.16 Stājies spēkā: 2004.11.27 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 930 Kat.:

Noteikumu grozījumi nosaka, ka nodokli par videi kaitīgām precēm un preču iepakojumu aprēķina un maksā persona, kura pirmā Latvijas teritorijā realizē vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto videi kaitīgas preces vai preces iepakojumā. Ja videi kaitīgas preces vai preces iepakojumā Latvijas teritorijā realizē vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai ieved ārvalsts persona, kura nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs, ārvalsts personas vietā nodoklis valsts budžetā var samaksāt un pārskatu iesniegt ārvalsts personas pastāvīgā pārstāvniecība, preču saņēmējs vai cita persona Latvijas Republikā, ar kuru noslēgts rakstisks līgums par saistību pārņemšanu attiecībā uz nodokli.
Ja videi kaitīgas preces vai preces iepakojumā Latvijas teritorijā realizē vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai ieved ārvalsts persona, kura nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs, un tai nav pastāvīgās pārstāvniecības vai nav noslēgts rakstisks līgums par saistību pārņemšanu attiecībā uz nodokli, šo nodokli valsts budžetā maksā pati ārvalsts persona. Šajā gadījumā ārvalsts persona nesniedz pārskatu par aprēķināto nodokli.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)