Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.februāra noteikumos Nr.65 "Lēmuma pieņemšanas kārtība par ienākuma nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības attīstības projekta atbilstību īpaši atbalstāmās teritorijas attīstības programmai"

Pieņemts: 2005.02.22 Stājies spēkā: 2005.02.26 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 136 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" un likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".
Noteikumu grozījumi nosaka, ka komisija vērtē attīstības projektu, ievērojot attīstības projektu vērtēšanas pamatkritērijus (2.pielikums). Lēmumu par attīstības projekta atbilstību komisija pieņem koleģiāli, pamatojoties uz visu komisijas locekļu vērtējumu par attīstības projekta atbilstību kritērijiem.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)