Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi"

Pieņemts: 2005.02.22 Stājies spēkā: 2005.03.17 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 154 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likumu.Noteikumu grozījumi nosaka, ka ievedot šo noteikumu 1.pielikumā minētos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, to izvešanai vai atpakaļizvešanai nepieciešams fitosanitārais sertifikāts izvešanai (eksportam) (4.pielikums) vai fitosanitārais sertifikāts atpakaļizvešanai (reeksportam) (5.pielikums), kas apliecina augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām fitosanitārajām prasībām un kurš noformēts saskaņā ar Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas Starptautisko fitosanitāro pasākumu standartiem. Reģistrācijai nav pakļautas personas, kuras šo noteikumu 1.pielikumā minētos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus pārstrādā, izmanto, ieved vai uzglabā personiskajām vajadzībām, kā arī tirgo augus un augu produktus, kas nav paredzēti turpmākai lauksaimnieciskai ražošanai.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.