Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.237 "Noteikumi par dzīvnieku barībā un barības sastāvdaļās aizliegtajām vielām un barības nekaitīguma prasībām"

Pieņemts: 2004.08.17 Stājies spēkā: 2004.08.20 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 724 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku barības aprites likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ka atkritumus, kuri iegūti, attīrot komunālos, mājsaimniecības un rūpniecības notekūdeņus, kā tas ir noteikts normatīvajos aktos par virszemes un pazemes ūdens kvalitāti;
sadzīves atkritumus;
ekskrementus, urīnu un dzīvnieku gremošanas trakta saturu, kas iegūts, atdalot vai attīrot gremošanas traktu, neatkarīgi no apstrādes veida vai piemaisījumiem.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.