Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumos Nr.21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi"

Pieņemts: 2005.02.08 Stājies spēkā: 2005.02.12 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 105 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts noslēpumu".
Noteikumu grozījumi nosaka, ka Valsts drošības iestāde pārbaudes ietvaros veic pārrunas ar personām, kas pretendē uz pieeju sevišķi slepeniem valsts noslēpuma objektiem, Eiropas Savienības sevišķi slepenai klasificētajai informācijai, NATO konfidenciālai, slepenai un sevišķi slepenai klasificētajai informācijai. Ar personām, kas pretendē uz pieeju slepeniem un konfidenciāliem valsts noslēpuma objektiem, Eiropas Savienības slepenai un konfidenciālai informācijai, pārrunas ar tikt veiktas, ja jāprecizē atbildes uz aptaujā lapā minētajiem jautājumiem vai jāizvērtē pārbaudes laikā atklātā informācija. Pārrunu gaitu dokumentē rakstiski vai audioierakstā, vai videoierakstā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.