Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.jūlija noteikumos Nr.582 "Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par veselības pirmstermiņa pārbaudes izdevumu segšanas kārtību"

Pieņemts: 2004.11.16 Stājies spēkā: 2004.11.25 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 929 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ka transportlīdzekļa vadītājiem vai pretendentiem, kuriem nepieciešami redzes korekcijas vai aizsardzības līdzekļi, dzirdes palīgierīces, locekļu protēzes vai ortozes, kā arī pielāgots transportlīdzeklis, medicīniskajā uzziņā izdara atzīmi par papildu vadīšanas līdzekļa nepieciešamību. Ja ārsts vai ārstu komisija konstatē, ka personai nepieciešams pielāgots transportlīdzeklis, persona vēršas valsts aģentūrā ''Sociālās integrācijas centrs''. Valsts aģentūra ''Sociālās integrācijas centrs'' sniedz atzinumu, kurā norāda konkrētu šo noteikumu 6.pielikumā minēto papildinformācijas vai ierobežojumu kodu.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)