Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumos Nr.70 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2005.gadā un tā piešķiršanas kārtību"

Pieņemts: 2005.03.01 Stājies spēkā: 2005.03.16 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 160 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ja atbalsta pasākums tiek ieviests no jauna un par to nav saņemts oficiāls Eiropas Komisijas lēmums, subsīdiju izmaksas ir atliekamas līdz brīdim, kamēr tiek pieņemts un publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Eiropas Komisijas lēmums par atbalsta pasākuma atbilstību Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)