Grozījumi Pasta likumā

Pieņemts: 2004.11.04 Stājies spēkā: 2004.11.26 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: Likums   Kat.:

Likuma grozījumi tiek papildināti ar: Pasta pakalpojumu sniedzēja tiesības atvērt pasta sūtījumus
(1) pasta pakalpojumu sniedzējam ir tiesības atvērt pasta sūtījumus šādos gadījumos
1)adresāts pieprasa atvērt pasta sūtījumu tā saņemšanas brīdī;
2)izbeidzies sūtījuma glabāšanas termiņš, un nav iespējams noskaidrot sūtītāja precīzu adresi, lai neizsniegto pasta sūtījumu varētu nosūtīt atpakaļ;
3)ir redzamas pazīmes, kas liecina, ka pasta sūtījums bojāts;
4)ir redzamas pazīmes, kas liecina, ka pasta sūtījums var sabojāt citus pasta sūtījumus vai pasta iekārtas;
5)ir redzamas pazīmes, kas liecina, ka pasta sūtījums var kļūt bīstams pasta pakalpojumu sniedzēja darbiniekiem;
6)ir pamatotas aizdomas, ka pasta sūtījums satur pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus;
7)ir attiecīgs valsts tiesībaizsardzības iestādes lēmums.
(2) Pasta sūtījumus atver Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.