Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā

Pieņemts: 2004.11.11 Stājies spēkā: 2004.11.26 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: Likums   Kat.:

Likuma grozījumi nosaka, ka Domē (padomē) ievēlējamo deputātu skaitu nosaka atbilstoši iedzīvotāju skaitam, kāds attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vēlēšanu izsludināšanas dienā ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā:
līdz 2000 iedzīvotāju - 7 deputāti;
no 2001 līdz 5000 iedzīvotāju - 9 deputāti;
no 5001 līdz 20 000 iedzīvotāju - 11 deputāti;
no 20 001 līdz 50 000 iedzīvotāju - 13 deputāti;
vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju - 15 deputāti. Latvijas Republikā tiesības vēlēt domi (padomi) ir: 1) Latvijas pilsonim;2) Eiropas Savienības pilsonim, kurš nav Latvijas pilsonis, bet ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā. Tiesības vēlēt ir personai, kura vēlēšanu dienā sasniegusi 18 gadu vecumu, ir reģistrēta vēlētāju reģistrā un vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas ir reģistrēta dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, vai personai, kurai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums un uz kuru neattiecas kāds no šā likuma 6.pantā minētajiem ierobežojumiem. Latvijas Republikā vēlēt domi (padomi) nav tiesību personām: kuras likumā noteiktajā kārtībā atzītas par rīcības nespējīgām; kuras izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās; kurām nav tiesību vēlēt Eiropas Savienības dalībvalstī, kuras pilsoņi tās ir.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)