Grozījumi Publisko aģentūru likumā

Pieņemts: 2005.02.03 Stājies spēkā: 2005.03.04 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: Likums   Kat.:

Likuma grozījumi nosaka publisko pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu apstiprināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets, ņemot vērā, ka maksa par publisko pakalpojumu nedrīkst pārsniegt valsts aģentūras funkciju veikšanai nepieciešamo līdzekļu apjomu. Informācija par valsts aģentūras sniegto publisko pakalpojumu izcenojumiem publicējama valsts aģentūras mājas lapā internetā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)