Grozījumi Valsts darba inspekcijas likumā

Pieņemts: 2004.10.07 Stājies spēkā: 2004.11.10 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: Likums   Kat.:

Likuma grozījumi nosaka, ka Valsts darba inspekcija ir Labklājības ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Darba inspekcijai ir zīmogs ar papildinātā mazā Latvijas valsts ģērboņa attēlu un pilnu Darba inspekcijas nosaukumu. Darba inspekcijas funkcija ir valsts uzraudzības un kontroles īstenošana darba tiesisko attiecību, darba aizsardzības un bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības jomā. Darba inspekcija tiek finansēta no valsts budžeta, un tai ir valsts budžeta konts Valsts kasē. Tiešās un pastarpinātās pārvaldes iestādes bez maksas sniedz Darba inspekcijai informāciju, kas nepieciešama tās funkcijas un uzdevumu veikšanai.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.