Grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā

Pieņemts: 2004.11.25 Stājies spēkā: 2004.12.22 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: Likums   Kat.:

Likuma grozījumi nosaka, ka robežsardze tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem, kurus veido:
1) dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;
2) ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī 80 procenti no ieņēmumiem, kas gūti, realizējot konfiscētās preces un citus priekšmetus, ko likumā noteiktajā kārtībā aizturējusi un izņēmusi Robežsardze;
3) ārvalstu finanšu palīdzība;
4) ziedojumi un dāvinājumi.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)