Grozījums Ministru kabineta 1996.gada 20.augusta noteikumos Nr.336 "Noteikumi par īpaša režīma zonu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā"

Pieņemts: 2004.12.14 Stājies spēkā: 2004.12.24 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 1022 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".
Noteikumu grozījumi nosaka, ka īpaša režīma zona pilsētbūvniecības pieminekļu un vides aizsardzībai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, kurā var uzlikt pašvaldības nodevu par transportlīdzekļu iebraukšanu, šo noteikumu izpratnē ir teritorija, kuras robeža noteikta: pa K.Valdemāra ielas labo malu, sākot no ielas sākuma, līdz Pils laukumam; pa Pils laukuma apbūves robežu, sākot no K.Valdemāra ielas, līdz Torņa ielai; pa Torņa ielas labo malu, sākot no Pils laukuma, līdz Jēkaba ielai; pāri Jēkaba ielai pie ēkas Jēkaba ielā 20; pa Torņa ielas kreiso malu, sākot no Jēkaba ielas, līdz Basteja bulvārim; pa Basteja bulvāra labo malu, sākot no Torņa ielas, līdz Aspazijas bulvārim; pa Aspazijas bulvāra labo malu, sākot no Basteja bulvāra, līdz Teātra ielai; pa Teātra ielas labo malu, sākot no Aspazijas bulvāra, līdz Vaļņu ielai; pāri Teātra ielai; pa Teātra ielas labo malu, sākot no Vaļņu ielas, līdz Aspazijas bulvārim; pa Aspazijas bulvāra labo malu, sākot no Teātra ielas, līdz Audēju ielai; pa Audēju ielas labo malu, sākot no Aspazijas bulvāra, līdz Rīdzenes ielai; pāri Audēju ielai; pa Audēju ielas labo malu, sākot no Rīdzenes ielas, līdz Aspazijas bulvārim; pa Aspazijas bulvāra labo malu, sākot no Audēju ielas, līdz 13.Janvāra ielai; pa 13.Janvāra ielas labās malas apbūves un apstādījumu līniju, sākot no Aspazijas bulvāra, līdz 11.Novembra krastmalai; pa 11.Novembra krastmalas labo malu, sākot no 13.Janvāra ielas, līdz Minsterejas ielai; pa Minsterejas ielas kreiso malu, sākot no 11.Novembra krastmalas, līdz autostāvvietai, kura atrodas 11.Novembra krastmalā starp Minsterejas ielu un Mārstaļu ielu; pa minētās autostāvvietas zemes ziemeļaustrumu robežu līdz Mārstaļu ielai; pa Mārstaļu ielas labo malu, sākot no minētās autostāvvietas, līdz Kungu ielai; pa Kungu ielas labo malu, sākot no Mārstaļu ielas, līdz Kaļķu ielai; pa Kaļķu ielas labo malu, sākot no Kungu ielas, līdz Mazajai Jaunielai; pa Mazās Jaunielas kreiso malu, sākot no Kaļķu ielas, līdz Jaunielai; pa Jaunielas kreiso malu, sākot no Mazās Jaunielas, līdz 11.Novembra krastmalai; pa 11.Novembra krastmalas apbūves līniju līdz Poļu gātei; pa Poļu gātes labo malu, sākot no Pils laukuma, līdz 11.Novembra krastmalai; pa 11.Novembra krastmalas labo malu līdz K.Valdemāra ielai; Šis noteikumu punkts ir spēkā līdz 2006.gada 31.decembrim.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)