Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 19.maija noteikumos Nr.188 "Noteikumi par valstij piekritīgās mantas uzskaiti, novērtēšanu un realizāciju"

Pieņemts: 2005.02.01 Stājies spēkā: 2005.02.01 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 75 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka aizstāt vārdus "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra" ar vārdiem "Valsts nekustamie īpašumi".

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.