Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.158 "Noteikumi par bīstamo ķīmisko vielu un bīstamo ķīmisko produktu lietošanas un tirdzniecības ierobežojumiem un aizliegumiem"

Pieņemts: 2004.12.28 Stājies spēkā: 2004.12.30 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 1057 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ka augu aizsardzības līdzekļus un biocīdus, kas reģistrēti pirms 2003.gada 17.jūlija, atļauts piedāvāt tirgū vai lietot līdz to reģistrācijas derīguma termiņa beigām.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)