Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu"

Pieņemts: 2005.02.08 Stājies spēkā: 2005.02.12 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 113 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par atbilstības novērtēšanu".
Noteikumu grozījumi nosaka, ka Latvijas Republikā līdz 2004.gada 31.decembrim ievesto benzīnu un dīzeļdegvielu, kur pieļaujamais sēra saturs, kas noteikts, lietojot minētajos standartos paredzētās metodes, pārsniedz 50 mg/kg, bet nepārsniedz attiecīgi 150 mg/kg (benzīnam) vai 350 mg/kg (dīzeļdegvielai), drīkst realizēt: komersanti, kuriem ir izsniegta licence akcīzes preču noliktavas turētāja un apstiprināta tirgotāja darbībai, - 2005.gada 1.maijam;
Komersanti, kuriem ir izsniegta licence degvielas vairumtirdzniecībai, - līdz 2005.gada 1.maijam;
Komersanti, kuriem ir izsniegta licence degvielas mazumtirdzniecībai, - līdz 2005.gada 1.jūnijam.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.