Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumos Nr.129 "Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji"

Pieņemts: 2004.08.03 Stājies spēkā: 2004.08.07 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 672 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu.
Noteikumi papildināti ar punktu, kas nosaka, ka Ministru kabinets var piešķirt valsts ģimnāzijas statusu izglītības iestādei, kura atrodas atsevišķā administratīvā teritorijā, kurā nepieciešams veicināt latviešu valodas - valsts valodas statusa nostiprināšanu. Attiecīgās mācību iestādes 10., 11. un 12. klasē jāmācās vismaz 200 (republikas pilsētās) vai 150 (citās administratīvajās teritorijās) izglītojamajiem.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)