Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 8.maija noteikumos Nr.189 "Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā"

Pieņemts: 2005.02.08 Stājies spēkā: 2005.02.12 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 115 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Meža likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ka šo noteikumu 7., 14. un 15. punktā minētās prasības neattiecas uz koku ciršanu vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai, ja kokus cērt galvenajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma saņemšanas.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.